Barbetowe

HMS Royal SovereignOkręty typu "ROYAL SOVEREIGN" zapoczątkowały piętnastoletni okres stabilizacji w budowie pancerników w Wielkiej Brytanii. Były to pierwsze okręty co do których można użyć nazwy predrednoty. Do czasu zbudowania HMS "DREADNOUGHT", który zdeklasował inne konstrukcje były jednymi z największych i najsilniejszych pancerników w Royal Navy. W ich konstrukcji zawarto wiele rewolucyjnych rozwiązań zwiększających siłę ognia, pancerz oraz dzielność morską.

HMS BenbowHMS "BENBOW" był pancernikiem barbetowym III wersji typu "ADMIRAL" zaprojektowanym przez Nathaniela Barnaby'ego. W porównaniu do swoich poprzedników został wyposażony w znacznie cięższe działa artylerii głównej, jednak ograniczone tylko do dwóch.

HMS AnsonOkręty drugiej serii typu "ADMIRAL" były nieco powiększoną wersją HMS "COLLINGWOOD", z nieco zmodyfikowaną konstrukcją kadłuba i cięższymi działami artylerii głównej. Te okręty również zostały zaprojektowane przez Nathaniel'a Barnaby'ego.

HMS CollingwoodHMS "COLLINGWOOD" był pancernikiem barbetowym I wersji typu "ADMIRAL". Stanowił protoplastę przyszłych oceanicznych pancerników brytyjskich. W odróżnieniu od innych okrętów pancernych miał działa artylerii głównej umieszczone w barbetach, a nie we wczesnych wieżach artyleryjskich. Został zaprojektowany przez Nathaniel'a Barnaby'ego oraz Williama White'a.