Monitory

HMS CyclopsOkręty typu "CYCLOPS" bazowały na typie "CERBERUS" z niewielkimi zmianami, zostały zaprojektowane przez Edwarda Reed'a w 1870 r. Zaordynowane do budowy na skutek obaw Wielkiej Brytanii przed zaangażowaniem się w wojnę francusko - pruską.

HMS GlattonHMS "GLATTON" był jednowieżowym monitorem cytadelowym, przeznaczonym do pełnienia podwójnej roli - okrętu obrony wybrzeża jak również okrętu atakującego wrogie fortyfikacje nabrzeżne. Został zaprojektowany przez Edwarda Reed'a.

HMS AbyssiniaHMS "ABYSSINIA" została zbudowana do służby na wodach kolonialnych. Został zaprojektowany przez Edwarda Reed'a jako tańsza i mniejsza wersja monitorów typu "CERBERUS".

HMVS CerberusOkręty typu "CERBERUS" były monitorami typu parapetowego przeznaczonymi do służby kolonialnej w charakterze okrętów obrony wybrzeża. Zostały zaprojektowane przez Sir. Reed'a i stanowiły zaczątki projektowania okrętów pancernych wyposażonych w wieże o niezakłóconych kątach ostrzału i korzystających wyłącznie z silników parowych.