Kompozytowe

HMS WranglerZaprojektowane w 1878 r. przez Nathaniela Barnaby'ego kanonierki kompozytowe typu "BARTENER" stanowiły kontynuację wcześniejszego typu "FORESTER". Były do swoich poprzedników bardzo podobne pod względem konstrukcji, różnił je kształt dziobu i nieco większa wyporność.

HMS AlgerineOstatnie kompozytowe (o mieszanej, drewniano - żelaznej konstrukcji) większe kanonierki (wg. brytyjskiej nomenklatury klasy "gunvessel") wcielone do służby w Royal Navy. Wybudowane później kanonierki typów "MARINER" i "DOLPHIN", były już na tyle duże, że zostały przeklasyfikowane na slupy. 

HMS LinnetKompozytowe kanonierki śrubowe typu "LINNET" zostały zaprojektowane przez Nathaniela Barnaby'ego. Były bardzo podobne konstrukcyjnie do wcześniejszych kanonierek typu "CONDOR", różniły się szczegółami, głównie konfiguracją uzbrojenia.

HMS ForesterLiczący 12 jednostek typ "FORESTER" został zaprojektowany przez Nathaniela Barnaby'ego, Głównego Konstruktora (Chief Constructor) Royal Navy w 1873 r. Te kompozytowe kanonierki śrubowe stanowiły rozwinięcie 4-działowego typu "ARIEL".

HMS GriffonKanonierki typu "CONDOR" zostały zaprojektowane przez Nathaniela Barnaby'ego w 1875 r. W porównaniu do wcześniej zbudowanych kanonierek typu "ARAB" były lepiej pszystosowane do działania na otwartych wodach.

HMS ArabDwie kanonierki o mieszanej (żelazno - drewnianej), kompozytowej budowie zaprojektowane przez Nathaniela Barnaby'ego w 1873 r. i zbudowane w stoczni Robert Napier and Sons, Govan, Glasgow. 

HMS CoquetteNa typ "ARIEL" składało się dziewięć 4-działowych kanonierek kompozytowych, zbudowanych w latach 1871 - 1873. Były pierwszymi okrętami w Royal Navy zbudowanymi metoda mieszaną (kompozytową), to znaczy z żelaznym kilem, dziobem i rufą oraz żelaznym wewnętrznym szkieletem, oraz deskowaniem i poszyciem wykonanym z drewna..

HMS ReadyTe zaprojektowane w 1871 r. przez Edwarda Reeda kanonierki były powtórzeniem projektu wcześniejszych kanonierek typu "BEACON", jednak z wykorzystaniem całkiem nowych maszyn parowych. W kanonierkach typu  "BEACON" użyto maszyn parowych zaadaptowanych z wcześniej zbudowanych okrętów. 

HMS ElkPierwsze w Royal Navy niewielkie okręty zaprojekotwane z wykorzystaniem konstrukcji kompozytowej, czyli z wewnętrzną ramą z żelaza i pokryciem drewnianym. Te kanonierki zostały zaprojektowane przez Edwarda Reed'a, który zaplanował wykorzystać podczas ich budowy silniki parowe wykorzystywane wcześniej w starszych kanonierkach, budowanych w dużej liczbie w czasie wojny krymskiej.