Śrubowe

HMS ShahHMS "SHAH" był śrubową fregatą o żelaznym kadłubie zaprojektowaną w 1870 r. przez Sir Edwarda Reed'a, zbudowaną dla Royal Navy w odpowiedzi na amerykańskie fregaty typu "WAMPANOAG".

HMS RaleighHMS "RALEIGH" był śrubową fregatą o żelaznym kadłubie zaprojektowaną przez Sir Edwarda Reed'a, jedną z trzech w Royal Navy - pozostałe dwie, HMS "INCONSTANT" i HMS "SHAH" mimo, że nie były bliźniaczymi jednostkami, miały wiele wspólnych elementów konstrukcyjnych.

HMS InconstantHMS "INCONSTANT" był śrubową fregatą o żelaznym kadłubie zaprojektowaną przez Sir Edwarda Reed'a, jedną z trzech zbudowanych dla Royal Navy w odpowiedzi na amerykańskie fregaty typu "WAMPANOAG".

HMS EndymionTen typ fregat okazał się ostatnim jeżeli chodzi o drewniane fregaty w Royal Navy. Z 5 rozpoczętych fregat ostatecznie ukończono tylko HMS "ENDYMION".

HMS BristolOkręty tego typu zostały zaprojektowane przez Sir William'a Symonds'a. Wymiarami i tonażem odpowiadały fregatom żaglowym IV klasy.

HMS NarcissusHMS "NARCISSUS" był drewnianą fregatą śrubową, która została rozpoczęta jako tradycyjny żaglowy okręt, jednak po położeniu stępki okręt został ukończony jako fregata z silnikiem parowym.

HMS OctaviaTe okręty nie były w zasadzie jednostkami należącymi do tego samego typu, natomiast wspólnym mianownikiem dla nich wszystkich było to, iż zostały przebudowane z tradycyjnych fregat żaglowych.

HMS MerseyOkręty tego typu zostały zaprojektowane przez Sir Baldwin'a Walker'a. Cały typ został więc umownie nazwany "dużymi fregatami Walkera". Stanowiły tak naprawdę trzy odrębne pary jednostek, jednakże cechy konstrukcyjne łączą je ze sobą. Ostatnia para fregat: HMS "MERSEY" i HMS "ORLANDO" były jednymi z najdłuższych okrętów drewnianokadłubowych w Royal Navy.

HMS MelpomeneFregaty tego typu zostały przebudowane na fregaty śrubowe jeszcze w trakcie przebywania na pochylniach. Z czterech rozpoczętych fregat jedna - HMS "IMPÉRIEUSE" została przebudowana w nieco inny sposób niż pozostałe okręty tego typu.

HMS LiffeyFregaty typu "LIFFEY" były śrubowymi, drewnianymi fregatami z uzbrojeniem w postaci 51 dział. W trakcie użytkowania fregaty te zostały przezbrojone najpierw w 36 a ostatecznie w 31 dział.

HMS EuryalusTyp "EURYALUS" obejmował 51-działowe fregaty śrubowe które z jednym wyjątkiem zostały pierwotnie zamówione od razu jako fregaty o napędzie parowo-żaglowym. W ich budowie wykorzystano nieco zmodyfikowany projekt fregaty HMS "IMPÉRIEUSE".

HMS ImperieuseHMS "IMPÉRIEUSE" początkowo miała być jedną z tradycyjnych 60-działowych fregat żaglowych typu "EMERALD". Jednak w 1850 r. zapadła decyzja o przebudowaniu jej na 51-działową fregatę o napędzie parowo - żaglowym.