Nazwa Opis
JASON (1859)

Brytyjska korweta śrubowa o drewnianym kadłubie, zwodowana w 1859 r. Należała do liczącego sześć jednostek typu "JASON". Był to dziesiąty okręt o takiej nazwie w Royal Navy.

JUAN DE AUSTRIA (1862)

Austro-węgierska fregata pancerna II klasy zwodowana w 1862 r. Należała do liczącego trzy jednostki typu "KAISER MAX".

Synonyms: DON JUAN D'AUSTRIA
JUNO (1867)

Brytyjska korweta śrubowa o drewnianym kadłubie, zwodowana w 1867 r. Należała do liczącego dwie jednostki typu "JUNO". Był to czwarty okręt o takiej nazwie w Royal Navy.

JUPITER (1895)

Brytyjski predrednot I klasy, zwodowany w 1895 r., należący do liczącego dziewięć jednostek typu "MAJESTIC". Był czwartym okrętem w Royal Navy noszącym to miano.